3527 Miskolc, Besenyői u. 8.
fux@fux.hu
46-501-850
Távvezetékek átviteli kapacitás növelésére kifejlesztett sodronyok
vissza

Figyelembe véve, hogy új nyomvonalak kiépítése igen költséges és gyakran tulajdonjogi akadályokba ütközik, kézenfekvőnek látszik a már meglévő távvezetékek átviteli kapacitásának növelése.


A villamos energia igények jelentős növekedése következtében számos 120 kV-os távvezeték átviteli kapacitás igénye meghaladta a jelenleg megengedett értékeket. A több évtizeddel ezelőtt ACSR 150/25 mm2-es sodronyokkal épített, valamint 60°C hőmérsékletre és 350A nyári áramterhelhetőségre tervezett hálózatok alacsony villamos energia átvitele már az érintett hálózatok gyors felújítását tette szükségessé.
Az átviteli kapacitás növelés minimális költségvonzata érdekében törekedni kellett a meglévő oszlopok változatlan felhasználására, amely megkövetelte, hogy a nagyobb átviteli kapacitású vezető sodronyok változatlan mechanikai igénybevételt okozzanak.
Ehhez új sodronytípusok kifejlesztésére volt szükség, ugyanis a hazánkban szokásos korábbi megoldás az ACSR 150/25 mm2-es vezető ACSR 250/40 mm2-esre történő cseréje volt. Az új sodrony súlyának, átmérőjének és keresztmetszetének növekedése a sodrony- és szerelvény cserén túlmenően - a tartó és feszítő oszlopok, valamint azok alapjainak megerősítését is igényelte.
A műszaki-gazdasági szempontból optimalizált megoldások a hazánkban ez ideig kevésbé alkalmazott ötvözött alumínium és magas hőmérsékletű sodronyokra koncentrálódtak.
A tartó- és feszítő oszlopokra gyakorolt azonos erőhatáson túlmenően a felszerelésre kerülő új sodrony kiválasztásánál döntő szempont volt, hogy a belógás nem növekedhet. Bár az átviteli kapacitásnövelésre külföldön elterjedten alkalmazzák a hagyományos acélmagú magas hőmérsékletű sodronyokat, azok megnövekedett belógása következtében szükségessé váló oszlopszerkezeti változtatás, valamint a jelentős veszteségnövekedés nem teszi gazdaságossá felhasználásukat. A magas hőmérsékletű sodronyok okozta mintegy 2 m-es belógás növekedés csak úgy kompenzálható, ha a felfüggesztési pontok magasságát 2 m-rel megnöveljük. Ez jelenleg a vezeték kompaktálásával lehetséges, ami a rácsos szerkezetű merev kereszttartók szigetelő lengőkarokra történő cseréjét igényli. A kompakt távvezetékre történő átalakítás költséges, de műszakilag megoldható és szinte ezzel az egy megoldással kompenzálható a magas hőmérsékletű sodrony jelentős belógás növekedése. A mintegy 150°C-on történő üzemelés által okozott többlet veszteség azonban nem kompenzálható. Bár a FUX Zrt. technológiailag felkészült e sodronytípus gyártására, az átviteli kapacitás növelésére más szerkezeteket kínál.

A nemzetközi piaci igények és felhasználói tapasztalatok figyelembe vételével a FUX Zrt a következő növelt átviteli kapacitású sodronyok gyártásfejlesztését végezte el:

AL 59 típusú alumínium ötvözetből gyártott növelt kapacitású vezető sodrony

Oszloperősítés nélkül ötvözött alumínium sodronyokkal kielégíthetők a villamos, mechanikai és szabványossági követelmények. A részletes számítások igazolják, hogy az ACSR sodronyok átviteli kapacitása elérhető kisebb keresztmetszetű, javított ellenállású ötvözött alumínium sodronnyal is. A szabványos AL-59 vezető anyagból készült sodronyszerkezetek tömörítésével a FUX Zrt jelentős mértékben csökkenti az oszlopok szél- és zúzmara terhelését.
Együttműködve az alapanyag gyártóval, a FUX Zrt megoldotta az AL-59 típusú alapanyag hazai gyártását. A már hazai alapanyagból tömörítéses gyártástechnológiával készült növelt átviteli kapacitású termékek egyaránt felhasználásra kerültek a hazai és külföldi hálózatokon.

Magas hőmérsékletű sodronyok alkalmazása

A 150-230°C-os magas hőmérsékleten történő üzemvitelhez speciális alumínium ötvözetek kerültek kifejlesztésre (TAL, ZTAL, XTAL) , mivel a hagyományos Al 1anyagok kilágyulnának . A belógás növekedés megakadályozására a gyártók invar anyagból készített acélmagot alkalmaznak. Így került kifejlesztésre például a (ZTACIR/AW) vezető típus.
Tekintettel a jelentős gyártási, szerelési és üzemviteli előnyökre, a FUX Zrt. az INVAR magos magas hőmérsékletű sodronyt kínálja a felhasználóknak.
Figyelembe véve, hogy az invar acélmag hőtágulása egyharmada az ST1A acélnak, a belógásra gyakorolt kedvező hatása már a hagyományos üzemi hőmérsékletek tartományában (60-80°C) is mutatkozik.
Az invar anyag alkalmazása csökkenti az oszlop átalakítás költségeit, de a speciális ötvözet miatt növekszik a vezetősodrony ára.
A szél- és zúzmara terhelés csökkentése céljából az Invar magos magas hőmérsékletű sodronyokat tömörített változatban, illetve trapéz huzalokkal is gyártjuk.
Amennyiben a 150-230°C-os hőmérsékleten csak szükség állapotban, rövid ideig üzemeltetjük a vezetéket, a keletkező többlet veszteség nem okoz számottevő költség növekedést és az invar magos magas hőmérsékletű sodrony alkalmazásának előnyei dominálnak egy esetleges távvezeték átépítéshez viszonyítva.
Adott távvezeték 10 km-es szakaszára elvégzett gazdasági számítás szerint a FUX Zrt által AL 59 alapanyagból gyártott sodronnyal mintegy 50 millió forint költségmegtakarítás érhető el.